Винария 23-26.02.2011

И през 2011 година лидерът в производството на машини за винарската индустрия, „Родина-Хасково“ – АД, ще представи своята продукция на международното изложение„Винария“, от 23.02-26.02.2010 в град Пловдив

Ще ни намерите в палата №10, щанд 10G1

В реорганизацията на съществуващото производство или в изграждането на нови обекти по програми от Европейския Съюз, консултации, пълно работно проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, директна доставка на машини и съоръжения от реномирани европейски производители

На щанда на фирмата ще видите изложени една малка част от висококачествените съдове и машини, носещи марката символизираща сигурност и успех. Ще имате възможността да се срещнете с професионалисти, които да ви дадат ясна представа и насока за нуждите на вашия бизнес.Можете да ни откриете в палата номер 10 в панаирното градче, щанд номер 10G1.

Заповядайте!