Родина-Хасково и програма "Иновации и Конкурентоспособност" 08.06.2016

 

 

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „РОДИНА-ХАСКОВО” АД , с предмет:
Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина, един брой CNC контролирана хидравлична гилотина и един брой автоматична мармираща машина.

 

Срок за подаване на оферти – 15.06.2016 г.
Допълнителна информация:
Валидна до: сряда, 15 юни 2016 г.
Възложител: „РОДИНА-ХАСКОВО” АД

 

dogovor_dostavka_МSPO_bp_1.pdf

dogovor_dostavka_MSPO_bp_2.pdf

Dogovor_dostavka_MSPO_bp_3.pdf

Prilojenie_3-2_Publichna_pokana.pdf

Prilojenie_3-3_Iziskvania_oferti.pdf

Prilojenie_3-4_Oferta.pdf

Prilojenie_3-6_Primerna_metodika_za ocenka_Ob_p_3.pdf

Prilojenie_3-6_Primerna_metodika_za_ocenka_Ob_p_1.pdf

Prilojenie_3-6_Primerna_metodika_za_ocenka_Ob_p_2.pdf

Prilojenie_3-7_Declaracia_ZUSESIF.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.