Резервоар за вино на крака

В зависимост от конкретните нужди фирмата изработва резервоари с произволни размери с вместимост от 1м3 до 1000м3.
V,m3 D H
2.5 1450 2350
5 1450 3850
5 1800 3930
7.5 1800 3930
10 1800 4930
10 2060 3980
15 2060 5480
15 2450 4050
20 2450 5050
20 2890 4150
30 2890 5650
40 2890 8150
50 2890 9650
60 2890 11150

Материал за изработка AISI 304 с повърхност 2В или шлайфана.