Резервоар за вино на крака с плоска основa

В зависимост от конкретните нужди фирмата изработва резервоари с произволни размери с вместимост от 1м3 до 1000м3.
V,m3 D H
2.5 1450 2350
5 1450 3850
5 1800 2880
7.5 1800 3880
10 1800 4880
10 2060 3900
15 2060 5400
15 2450 3950
20 2450 4950
20 2890 3990
30 2890 5490
40 2890 6990
50 2890 8490
60 2890 9990

Материал за изработка AISI 304 с повърхност 2В или шлайфана.