Приемно корито

Предназначено е за приемане на гроздето след разтоварване. Изработва се в две разновидности.

Технически данни:

Вместимост 5.5 м3 8 м3
Мощност 4 kW 5.5 kW
Дължина L 3750 5800
Ширина B 3000 2500
Височина H 1360 2100