Топлообменник

Служи за топло и студо температурен контрол като: - поддържа алкохолната ферментация. - поддържа температурата в съдовете за съхранение.

L=6000

Ттръба в тръба

Типове ред

Dy 50 Dy 80 Dy 125
Охл. площ, м2 5 - 15.5 13 - 54 15 - 59