Капаци/ Клапи

Те се използват за различни машини и оборудване с оглед на технологичните процеси и изисквания на клиентите.