Бъркачка под наклон

Спецификации:
Инсталирана мощност: 0.57kW
Скорост на бъркачката: 1 h-1