Капаци/ Клапи

Капаци/ Клапи

Те се използват за различни машини и оборудване с оглед на технологичните процеси и изисквания на клиентите.

Продължение...
 

Бъркачка под наклон

Бъркачка под наклон

Спецификации:
Инсталирана мощност: 0.57kW
Скорост на бъркачката: 1 h-1

 

Продължение...
   

Стълби и пасарелки

Стълби и пасарелки

Пасарелките и стълбите са модули, които позволяват достъп до различни дължини и нива.

Продължение...