“Родина-Хасково” АД

е лидер в производството на машини и съоръжения за хранителната индустрия в България и Европа. Създадена през 1947 г фирмата има дългогодишен опит, реализирайки множество проекти в страната и чужбина.

Родина-Хасково и програма "Иновации и Конкурентоспособност" 08.06.2016

Родина-Хасково и програма     Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „РОДИНА-ХАСКОВО” АД , с предмет:Закупуване на един брой четиривалова хидрав ... Продължение...
 

Родина-Хасково и програма "Иновации и Конкурентоспособност"

Родина-Хасково и програма   „РОДИНА-ХАСКВО” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1029-C01 за проект „Подобряване на производствения процес на РОДИНА-ХАСКОВО АД” по процедура ... Продължение...
   

Родина-Хасково на СИТЕВИ 2013

Родина-Хасково на СИТЕВИ 2013На вниманието на нашите бизнес партньори и приятели: Родина-Хасково АД отново ще участва на международното изложение във Франция, Монпелие - СИТЕВИ! Чувствайте се най-добросърдечно поканени да ни пос ... Продължение...
 

Родина-Хасково на СИМЕИ 2013

Родина-Хасково на СИМЕИ 2013Уважаеми бизнес партньори и приятели, Бихме желали да ви поканим да посетите нашия щанд в Милано на най-голямото изложение за винопроизводство СИМЕИ! Заповядайте на нашия щанд Е15 в Зала 09 между 12- ... Продължение...
   

Страница 1 от 2